ประสบการณ์ฝึกงาน

น.ส. รมณีกาญจน์-ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. รมณีกาญจน์

Course: Bachelor in Cosmetic Science

ระยะเวลา: วันที่ 2 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

แผนก: R&D

สิ่งที่ดิฉันประทับในการมาฝึกงานที่บริษัท Quality Plusดิฉันมาฝึกงานที่นี้ดิฉันได้อะไรกลับไปหลายอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ความรู้ เพื่อนใหม่ๆ และสังคมใหม่ๆ ที่บริษัทนี้ทำให้ดิฉันได้ทดลองทำสูตรต่างๆมากมายที่ดิฉันไม่เคยทำตอนอยู่มหาวิทยาลัย ทำให้ดิฉันได้รู้จักและได้ลองสารที่ดิฉันไม่เคยใช้มาก่อน  อีกอย่างบริษัทนี้อยู่กันเป็นครอบครัว ไม่หมือนกับบริษัทอื่นๆ ตรงที่เวลาดิฉันเดือดร้อนพี่ๆเพื่อนๆที่นี่ไม่เคยทอดทิ้งดิฉันเลย คอยหนุนหลังและช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ทำให้ดิฉันยิ่งประทับใจมากขึ้นไปอีกในการมาฝึกงานที่บริษัทนี้ค่ะ