ประสบการณ์ฝึกงาน

น.ส. ชิตพงษ์- ประสบการณ์ ฝึกงาน

Intern: น.ส. ชิตพงษ์

ระยะเวลา: 02/03/2561-31/05/2561

แผนก: คิดค้นผลิตภัณฑ์

ประสบการณ์ ฝึกงานจากที่ตนเองได้เล่าเรียนมาในมหาวิทยาลัยการทำสูตรการตั้งตำรับเครื่องสำอางมาซึ่งมีกระบวนการทำมีความแตกต่างจากที่ฝึกงาน โดยที่ฝึกงานกระบวนการทำหรือผลิตมีความรวดเร็วนอกจากได้ลงมือทำงานแล้วก็ยังได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีพี่ๆ R&D ที่หน้าตาดีทุกคนให้คำปรึกษาตลอดอีกด้วย ทั้งสนุก ได้ความรู้ ได้สูตรตำรับใหม่ๆที่ไม่เคยเรียนมาก่อนอีกด้วย ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุคลากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับข้าพเข้ามาฝึกงานในบริษัทนี้