fbpx

ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โรงงานผลิตครีม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์ครบวงจร ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ  จำนวนกว่า 100 ราย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากบริษัทเวอร์แล็บ จำกัด มาให้บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจร่างกาย ตามรายการ ดังนี้  การตรวจเอ็กซเรย์, การตรวจเลือด, เช็คความดัน, เช็คสายตา ,เช็คความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข
ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข
ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข
ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข
ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข
ควอลิตี้ พลัส องค์กรสร้างสุข

บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสทเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นโรงงานผลิตครีม รับสร้างแบรนด์ ที่ได้รับมาตรฐารสากล มีนโยบายการบริหารองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) ภายใต้คอนเซ็บ “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” เพื่อมุ้งเน้นให้คนมีสุ่ขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทควอลิตี้ พลัสฯ ยังมีการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าสถานที่ในการออกกำลังกายของพนักงาน, จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัท เพื่อสร้างความรักความสามัคคี, จัดทำห้อง Co Working Space เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้ามาทำงานได้อย่างมีอิสระ สามารถนำไอเดียมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด

บริษัทฯ ยังใส่ใจพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เสมือนครอบครัวของบริษัทฯ จึงทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นแหล่งที่รวมบุคคากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อความสุข และความสำเร็จอย่างยั้งยืน

แบ่งปัน:
Line
โทรศัพท์
Facebook Messenger
Messenger
Line
โทร.

โทรหาเรา

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 9.30 - 18.30 น. หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

+66-61-396-3666