ข่าวสาร

องค์กรสร้างสุข Happy Workplace การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

องค์กรสร้างสุข Happy Workplace การตรวจสุขภาพประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ โรงงานผลิตครีม ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม เครื่องสำอาง และอาหารเสริม รับสร้างแบรนด์ครบวงจร ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานของบริษัทฯ จำนวนกว่า 100 ราย โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากบริษัทเวอร์แล็บ จำกัด มาให้บริการ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการตรวจร่างกาย ตามรายการ ดังนี้ การตรวจเอ็กซเรย์, การตรวจเลือด, เช็คความดัน, เช็คสายตา ,เช็คความอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ และให้พนักงานทุกระดับได้เข้ารับการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัท ควอลิตี้ พลัสฯ เป็นโรงงานผลิตครีม รับสร้างแบรนด์ ที่ได้รับมาตรฐารสากล มีนโยบายการบริหารองค์กรสร้างสุข (Happy Workplace) ภายใต้คอนเซ็บ “ครอบครัวอบอุ่น องค์กรมั่นคง ชีวิตมั่งคั่ง” เพื่อมุ้งเน้นให้คนมีสุ่ขภาพร่างกายที่แข็งแรง และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทควอลิตี้ พลัสฯ ยังมีการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าเช่าสถานที่ในการออกกำลังกายของพนักงาน, จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างบริษัท เพื่อสร้างความรักความสามัคคี, จัดทำห้อง Co Working Space เพื่อให้พนักงานทุกคนได้เข้ามาทำงานได้อย่างมีอิสระ สามารถนำไอเดียมาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้อย่างไร้ขีดจำกัด

บริษัทฯ ยังใส่ใจพนักงานและครอบครัวของพนักงาน เสมือนครอบครัวของบริษัทฯ จึงทำให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯ คือ เป็นแหล่งที่รวมบุคคากรที่มีคุณภาพในทุกด้าน เพื่อความสุข และความสำเร็จอย่างยั้งยืน