ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ

10 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางอย่างมืออาชีพ

1. รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ

วางแผนเรื่องสินค้า

  • วาง Product concept
  • ออกแบบโลโก้
  • เลือกแพกเกจจิ้ง
  • การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์

วางแผนค่าใช้จ่าย

  • วางแผนต้นทุนของสินค้า
  • วางแผนเรื่องการตั้งราคาสินค้า
  • วางแผนจุดคุ้มทุนของการลงทุน

วางแผนเรื่องการทำการตลาด

  • การทำการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์
  • ช่องทางการจัดจำหน่าย

2. ทดลองใช้สินค้า เพื่อดูความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์

3. เลือกผลิตภัณฑ์ที่พึงพอใจ

4. เซ็นสัญญา วางมัดจำ 50%แรก

5. ดำเนินการออกแบบ Logo, packaging

6. ลูกค้ายืนยันงานออกแบบ

7. ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง

8. เข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้า

9. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ

10. ลูกค้าตรวจเชครับสินค้า