ขั้นตอนการสร้างแบรนด์

การเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้า (Customer Segmentation)

การเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้า (Customer Segmentation)

การเลือกกลุ่มเป้าหมายของสินค้า (Customer Segmentation)

กลุ่มเป้าหมายของสินค้า คือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการขาย และกลุ่มลูกค้านั้นก็ต้องการ และกำลังมองหาสินค้าของเราเพื่อนำไปตอบโจทย์ และแก้ไขปัญหาบางอย่างของลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าที่เป็นสิวก็จะมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้สิวหาย หรือกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ช่วยลดปัญหาเรื่องริ้วรอย รอยเหี่ยวย่น ก็มักจะเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีสารสกัดที่ช่วยต่อต้านริ้วรอย ช่วยกระชับผิว เป็นต้

การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด เพื่อการเพิ่มยอดขาย และภาพลักษณ์ของธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ในทุกๆธุรกิจ แต่ในวงการธุรกิจเครื่องสำอาง การกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนตั้งแต่แรก และไม่ควรกว้างมากเกินไป เช่น เพศ, ช่วงอายุ, ปัญหาผิว, ไลฟ์สไตล์, กำลังซื้อ เป็นต้น จะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มนั้นได้จริงๆว่า กลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นกำลังประสบปัญหาด้านใด และกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยอะไรเขาได้บ้าง โดยที่เราสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการได้เบื้องต้นจาก

1. ข้อมูลประชากร (Demographics)

ข้อมูลประชากร (Demographics) คือ ระดับการศึกษา ความสัมพันธ์ การทำงาน ฯลฯ

2. ความสนใจ (Interest)

ความสนใจ (Interest) ความสนใจต่างๆ Shopping สินค้าอะไร แฟชั่น กำลังสินใจด้านไหน เช่น รถยนต์ การศึกษา แฟชั่น งานอดิเรกต่างๆ

3. พฤติกรรม (Behaviors)

พฤติกรรม (Behaviors) สามารถระบุกิจกรรมที่ทำ การท่องเที่ยว ยี่ห้อ โทรศัพท์มือถือที่ใช้

หน้าที่ของแบรนด์คือ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ใกล้เคียงกับคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการมากที่สุด เพิ่มเติมสำหรับตัวอย่างวิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมาย มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ คือ

  • แบบทางตรง (Direct Target) คือการเลือกกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์นั้นๆที่ตรงกับสินค้าโดยตรงและมีปัญหา Pain Point เดียวกัน เช่น ยาลดความอ้วน จับกลุ่มคน อ้วน หรือคนที่กำลังจะลดความอ้วน เพื่อเป็น Direct Target
  • แบบทางอ้อม (Indirect Target) คือการเลือกกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือเลือกจากปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น  เครื่องสำอางกับพนักงานสาวออฟฟิศในกรุงเทพฯ  เลือกข้อมูลประชากร พฤติกรรม ความสนใจแทนที่จะเลือกแค่เพศ อายุ หรือตำแหน่งที่ตั้ง เป็นต้น